Fotovoltaika

na střechy Vašich domovů

Staňte se energeticky soběstační a pořiďte si střešní fotovoltaickou elektrárnu s využitím dotačního programu Nová zelená úsporám.

Energie ČS Vám ve spolupráci se svými vybranými partnery přináší kompletní řešení realizace fotovoltaické elektrárny.

Proč do toho jít s námi?

  • Pomůžeme Vám s financováním díky výhodnému Úvěru od Buřinky.
  • Nabízíme službu komplexního dotačního managementu.
  • Naši partneři pro vás zajistí vypracování projektové dokumentace, zajištění dotace a kompletní administrativy
  • Spolupracujeme s prověřenými a zavedenými dodavateli energetických služeb.
  • Záruční i pozáruční servis.
  • Zajistíme připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě a výkup přebytků vyrobené elektřiny.

Proč si pořídit
vlastní střešní fotovoltaickou elektrárnu?

Využití státní podpory v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Možnost výhodného financování díky Úvěru od Buřinky Posílení energetické soběstačnosti Snížení pravidelných výdajů za energie

Snižte energetickou náročnost Vašeho rodinného domu, vyrábějte si elektřinu sami a hned ji také spotřebujte.

Svým rozhodnutím přispíváte k péči o životní prostředí.

Orientační cenová nabídka
FVE pro rodinné domy

Výkon FVE
(kWp)
Cena instalace - vlastní spotřeba
akumulace přebytků do TV
Cena instalace - vlastní spotřeba
akumulace přebytků do baterií
2 od 130 000 od 170 000
3 od 180 000 od 260 000
5 od 280 000 od 410 000

Pozn. Cenová nabídka je pouze orientační, přesná cena se bude odvíjet od konkrétního klientského řešení. Ceny za instalaci jsou vč. akumulací předepsaných dotačním titulem, zpracování žádosti o dotaci, vypracování projektové dokumentace, energetického posudku a kompletní administrativy.

Zkratky:
FVE = fotovoltaická elektrárna   |   TV = teplá voda   |   kWp (kilowatt peak) = jednotka výkonu FVE

Časté dotazy

Pro koho je fotovoltaická elektrárna vhodná?

Pro všechny, kdo chtějí snížit svou závislost na dodávkách elektrické energie z distribuční sítě. Fotovoltaická elektrárna je vhodná pro rodinné domy všech kategorií. Při vhodné optimalizaci jejího výkonu a kapacity akumulátorů trvale sníží platby za elektřinu v rodinných domech všech velikostí. Pokud Váš dům disponuje klimatizací, elektrickým ohřevem TUV nebo třeba bazénem úspora může být ještě větší.

Je moje střecha vhodná pro instalaci?

Fotovoltaickou elektrárnu lze instalovat na rovné i šikmé střechy. U šikmých střech je optimální sklon 35°. Důležitá je dostatečná nosnost střechy. Střecha by neměla směřovat na sever. Nejlepší je jih, jihozápad a jihovýchod. Montáž panelů na čistý západ a východ je také možná, ale je nutné počítat se sníženou výrobou energie.

Kolik plochy potřebuji pro svou elektrárnu?

Pro instalaci 1 kWp je zapotřebí cca 7 m2 šikmé střechy. Výkon elektráren pro většinu rodinných domů se pohybuje od 3-10 kWp. V případě plochých střech je potřebná plocha vzhledem k odstupům (při jižní orientaci) větší cca 10-14 m2/kWp, při východozápadní orientaci na ploché střeše se potřebná plocha pohybuje při nižší hranici tohoto pásma.

Jaká administrativa a povolení je potřeba pro provoz fotovoltaické elektrárny?

V rámci procesu výstavby fotovoltaické elektrárny vyřídí náš partner veškerou administrativu spojenou s projektem, výstavbou a připojením. U elektráren do výkonu 10 kWp není třeba mít licenci od Energetického Regulačního Úřadu (ERÚ), je třeba zajistit pouze připojení do distribuční sítě. V případě elektráren s výkonem nad 10 kWp je třeba vyřízení licence ERÚ a dokumentů spojených s připojením elektrárny k distribuční síti.

Kontakt

800 888 880 info@energie-cs.cz


Máte zájem o více informací?

Ozveme se Vám!

nebo